அளவற்ற அருளாலனும் நிகரற்ற அன்புடையோனுமாகிய அல்லாஹ்வின் திருப்பெயரால்....  கன்னியாகுமரியில் முதல் நபராக அஹ்மதியா முஸ்லிம் ஜமாத்தில் இணைந்தேன்.இங்கு இடம்பெறும் கட்டுரைகளுக்கு அஹ்மதிய்யா ஜமாஅத் பொறுப்பு அல்ல. 

Mar 6, 2013

Letter: Strengthening interfaith ties should be on next pope’s agenda

The pope mentioned, in his address announcing his intention to resign, that this world is increasingly questioning the relevance of faith.


Ahmadiyya Times | News Watch | US Desk
Source/Credit: The Montreal Gazette
By Luqman Ahmad | March 1, 2013

I will remember Pope Benedict XVI for meeting with leaders of various religions in 2011 in Italy, where he was presented with a copy of the Holy Qur’an. The pope was also given a letter from leader of the Ahmadiyya Muslim Community, Mirza Masroor Ahmad, where he said, “From cover to cover, the Holy Qur’an teaches love, affection, peace, reconciliation and the spirit of sacrifice.” The letter furthermore called on the pope to endeavour to work more toward world peace instead of focusing solely on progress.

The pope mentioned, in his address announcing his intention to resign, that this world is increasingly questioning the relevance of faith. The purpose of every religion has been to make the world recognize its Creator and to establish human values. As an Ahmadi Muslim, I can only pray that the next pope works toward this purpose by strengthening interfaith ties so we can be saved from the destruction that we are treading toward. I wish Pope Benedict XVI best of health.

Luqman Ahmad
Mississauga, Ont.


Read original post here: Letter: Strengthening interfaith ties should be on next pope’s agenda 


This content-post is archived for backup and to keep archived records of any news Islam Ahmadiyya. The views expressed by the author and source of this news archive do not necessarily reflect the views and policies of Ahmadiyya Times.

0 comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.